Velkommen til bloggen

Bestyrelser mangler kompetencer inden for bæredygtighed

Danske virksomheder møder i stigende grad krav fra kunder og medarbejdere om stillingtagen til virksomhedens påvirkning af mennesker og miljø.

Mange virksomhedsejere og direktører bliver mødt med spørgsmålene

Hvad er egentlig jeres holdning og bidrag til en bæredygtig udvikling?

Hvilke verdensmål arbejder I særligt med?

… og rigtigt mange kommer til kort, når de spørgsmål kommer på banen…

Flere virksomheder er tvunget til at forholde sig til Bæredygtighed og FNs verdensmål. Derfor er det også nødvendigt for bestyrelserne at tiltrække viden og erfaringer på området. I sidste ende handler det ikke blot om indtjening her og nu. Det handler simpelthen at omstille sin virksomhed og udvikle bæredygtige forretningsmodeller, så virksomheden forbliver at være relevant for kunder og medarbejder om ganske få år. 

For mange bestyrelser er bæredygtighed og verdensmål stadig uoverskueligt og fjernt og mange bestyrelser mangler en profil, som kan bidrage med professionel viden og kvalificeret med- og modspil på området. 

Hvis din virksomheds bestyrelse mangler tyngde inden for bæredygtighed, CSR, FNS verdensmål, cirkulær omstilling og strategiske partnerskaber – så hiv fat i mig (lotte@kirkegaardconsult.com, 61670212).

Jeg har en stærk ledelsesmæssig baggrund inden for CSR og bæredygtig forretningsudvikling med et særligt fokus på Verdensmålene, cirkulære forretningsmodeller og strategiske partnerskaber. OG så tager jeg en certificeret bestyrelsesuddannelse i efteråret.

Resumé kan downloades her: Lotte Frank Kirkegaard.