Velkommen til bloggen

FN 17 værktøjskassen – en oversigt over litteratur og redskaber

Nedenfor finder du et link til en kommenteret oversigt over nogle af de værktøjer, guides og andet materiale, der er udarbejdet til arbejdet med og om verdensmålene.

Guide er ikke udtømmende, men et udsnit af al det materiale, der er lavet. Blandt andet findes udover nedennævnte en lang række case samlinger, guides til bæredygtige arrangementer og meget mere. Jeg håber, at denne oversigt kan være nyttig og give jer et overblik og interesse for at dykke mere ned i nogle af værktøjerne.

Såfremt I vil vide mere – også om eksempelvis brancherelateret materiale – står jeg gerne til rådighed. Finder du noget materiale, som du mener bør fremgå af denne oversigt, hører jeg gerne fra dig☺.

God fornøjelse!

Download Guide til værktøjer. Kirkegaard Consult ApS