Velkommen til bloggen

FNs verdensmål – hvorfor er implementering så svær?

Hvad står i vejen for implementering?

Det kan der være utallige årsager til. I mit arbejde er jeg stødt på fire typiske årsager til, at implementeringen bliver svær og mislykkes.

Det er svag involvering af medarbejdere, manglende viden om kunders forventninger, svag organisering og ‘skævt’ ambitionsniveau. Herfra kommer ikke et alenlangt skriv om udfordringer – men på baggrund af mine erfaringer nogle bud på, hvordan I kan styrke implementering af verdensmålene ved at arbejde målrettet på de fire områder.

– læs mere i mit opslag på LinkedIn om nogle af løsningerne:

‘FNs verdensmål – hvorfor er implementering så svær’