Velkommen til bloggen

Gamle Mursten og fremtidens byggeri – virksomheden ‘Gamle mursten’ leverer varen

Jeg er imponeret over virksomheden ‘Gamle mursten’, som laver de mest fantastisk smukke nye bygninger af mursten fra gamle bygninger.
Ifølge direktør Claus Juul Nielsen, direktør for ‘Gamle Mursten’ sparer de gamle mursten kloden for 55% CO2 udledning sammenlignet med en ny sten. Vi kan dække 1/3 af vores behov for mursten årligt ved at anvende sten fra nedrevne bygninger – hvis vi nedbryder så stenene bevares! DET er da tankevækkende!!

  • Vi sparer CO2
  • Der er sten nok
  • Der er kunder til gamle sten
  • Bygningerne er smukke og har eget udtryk

Hvorfor gør vi det så ikke bare??? Der kan være mange grunde – og jeg har tænkt mig at blive klogere på det – for det giver jo mening.

En forklaring kunne være, at bygherrer ikke tænker genanvendelse ind i nedrivningsfasen – så stenen bevares ikke intakte. Er der andre barrierer hører jeg gerne om dem. Men en opfordring til bygherrer som river ned må være – tænk bevaring og genbrug af de gamle mursten ind i projektet fra start, så de ikke bliver ødelagt i nedrivningsprocessen.

Virksomheden mødte jeg på Building Green 2019 i Århus, som byder på MANGE spændende oplæg – og ikke mindst virksomheder, som igennem deres produkter skaber bæredygtighed for os alle. Der kunne nævnes mange! 

Prøv at tjekke bygningerne ud her: www.gamlemursten.dk/referencer/