Grøn omstilling og Cirkulær økonomi


Grøn omstilling og cirkulære forretningsmodeller er relevant for alle virksomheder

Cirkulær økonomi er en måde både at sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med, at virksomhederne får nye økonomiske muligheder bl.a. ved at udvikle nye forretningsmodeller. Cirkulær økonomi handler simpelthen om at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt.

I Kirkegaard Consult arbejder vi med udvikling og integration af cirkulære forretningsmodeller som en del af virksomhedens forretningsgrundlag og med den direkte kobling til FNs verdensmål.


Her en kort introduktion til cirkulær økonomi af Flemming Besenbacher, formand for Advisory Board for cirkulær økonomi i Danmark:


Se tidligere opgaver nedenfor og kontakt os gerne for en uforpligtende snak om, hvordan cirkulær økonomi kan integreres i dit forretningsgrundlag.

Konsulentopgaver

2019-2020:
Kunde: SMV i Århus.
Program: ‘Vækstplan EU’ – Program for virksomhedsudvikling 2018-2021. .
Operatør: Erhvervshus Midtjylland.
Midler: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Kunde: SMV i Hjørring
Program: ‘Energi- og ressourceeffektive små og mellemstore virksomheder’.
Operatør: NBE, Vækstforum Nordjylland.
Midler: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Projekter

2016-2019
Grøn Omstilling og Cirkulær Økonomi i Grønland

Fokus: Tre-årigt projekt med det formål at få udarbejdet en analyse og beregning af potentialet for grøn omstilling og cirkulær økonomi i Grønland.

Partnere: Advisory Board for grøn omstilling og cirkulær økonomi i Grønland bestod af Kommuneqarfik Sermersooq, GrønlandsBANKEN, Nukissiorfiit, Inuplan og CSR Greenland.

Beskrivelse: Projektet baserer sig på en tese om, at også Grønland har meget at vinde miljømæssigt og økonomisk ved at udvikle forretningsmodeller til grøn omstiling og cirkulær økonomi. Projektet er således et første skridt i afklaringen af, om der er et miljømæssigt og samfundsøkonomisk potentiale, og en estimering af, hvor stort dette måtte være. Projektet er afsluttet med rapporten ”Grønlands potentiale inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi”, hvori der fremgår anbefalinger til den private og offentlige sektor. Analyse, beregninger og rapport er leveret af COWI.

Rolle: Partnerskabsfacilitator, initiativtager, sammensætning af Advisory Board, projekt design og project lead på gennemførelse frem til september 2018.

2013-2016
Clean Greenland – Green Companies

Fokus: Treårigt partnerskab og projekt, der i perioden har understøttet deltagende virksomheders strategiske miljøarbejde.

Partnere og deltagere: Grønlands Selvstyre, WWF Danmark, P&Co., CSR Greenland og syv grønlandske virksomheder.

Beskrivelse: Projektet havde som formål at øge miljøbevidstheden i virksomhederne og reducere de deltagende virksomheders miljøbelastning gennem opbygning af kapacitet til og gennemførelse af systematisk og strategisk miljøarbejde samt kommunikere om resultaterne.

Publikationer;
”Opsamling og erfaringer med den strategiske miljøindsats i Clean Greenland Green Companies (2016)”
Kan downloades her: http://www.csr.gl/Portals/0/vedh%C3%A6ftede%20filer/csr_dk_final_web%201.0.pdf

”På vej mod et mere rent Grønland” (2014) fortæller om resultater efter år ét. Download publikationen her: http://www.csr.gl/Portals/0/vedh%C3%A6ftede%20filer/Publikationer/Green_Companies_DK_web.pdf

Rolle: Partnerskabsansvarlig og projektleder.

2013-2018
Saligaatsoq – ulloq saliffik

Partnere og deltagere: Kommuner, Selvstyre og civilsamfundsorganisationer, CSR Greenland og en lang række virksomheder bidrager hvert år til den praktiske gennemførelse af projektet.

Fokus: Øge bevidstheden om forbrug, affald og miljøbelastning herved. Oprydning af natur og byområder.

Beskrivelse:
Afholdelse af virksomhedernes oprydningsdag en gang årligt siden 2010. Er blevet landsdækkende i hele Grønland og engagerer hvert år ca. 50 virksomheder og op mod 1000 personer i forskønnelse af natur og byområder ved indsamling af skrald. Læs mere om oprydningsdagen på facebook: https://www.facebook.com/pg/saligaatsoq/posts/?ref=page_internal

Rolle: Partnerskabsansvarlig og projektleder.

2014-2018
Saligaatsoq Avatangiiserik

Partnere: Landets kommuner, Grønlands Selvstyre, civilsamfundsorganisationer og CSR Greenland.

Fokus: Øge miljøbevidstheden

Beskrivelse:
Saligaatsoq – Avatangiiserik var et unikt offentligt-privat samarbejde, der fokuserede på at øge bevidstheden om Grønlands miljømæssige udfordringer og arbejdede med vidensdeling, konkrete tværsektorielle projekter og holdningsbearbejdende kampagner. Saligaatsoq – Avatangiiserik forenede kræfterne fra offentlige myndigheder som Grønlands Selvstyre og landets kommuner, uafhængige organisationer og ikke mindst erhvervslivet. Saligaatsoq – Avatangiiserik blev i 2014 nomineret til Nordisk Råds Natur- og miljøpris.

Rolle: Initiativtager og projektleder

Kontakt os for en uforpligtende snak