Velkommen til bloggen

Implementering af FNs 17 verdensmål i transportsektoren

Implementering af FNS verdensmål i transportbranchen er så småt i gang. Hvad skal der til for at lave en god implementering? Det forsøger jeg at give et par bud på i august nummeret af Trafik og Veje, Dansk Vejtidsskrift.

I august nummeret har Trafik og veje sat fokus på forventninger til fremtidens vej- og trafikplanlægning – og med særlig fokus på klima / verdens mål og ny teknologi. Artiklen ‘FNs verdensmål kan bringe transportsektoren i overhalingsbanen’ sætter spot på implementering af verdensmål i sektoren, og hvordan man ved at styrke implementeringsprocessen booster arbejdet med verdensmålene. Heri fremhæver jeg tre områder, som kan være akilleshæle i implementeringsfasen;

  • Vilje til at ville og det rette ambitionsniveau
  • Forstå verdensmålene og koblingen til business casen – og prioriter!
  • Sammensæt en stærk organisering og involver eksperterne 

At skabe fremdrift og resultater er jo herligt og motiverende – men det drejer sig jo også om at lægge sig i førertrøjen og være klar til – og måske endda forud for – evt. kommende lovgivning og regulering på området.  Transport er traditionelt set ikke et sexet tema – men det burde det være! Vi burde ALLE tale om bæredygtig, ansvarlig, miljørigtig – kald det hvad du vil – transport. Der er nemlig enorme udfordringer – men for dem, som mener at glasset er halvt fyldt, betyder det jo lige så store potentialer. De potentialer giver artiklen “Verdensmål som løftestang til at stille ambitiøse krav til fremtidens mobilitet” af Anne Christoffersen, Paw Nielsen og Mads Friis nogle spændende bud på.