Samarbejder

Sustainability Lead-uddannelse

Udviklet i et partnerskab mellem Corporate Sustainability og Kirkegaard Consult. På Sustainability Lead-uddannelsen får du viden og værktøjer, der gør dig i stand til at lede og drive din organisations arbejde med FNs Verdensmål, CSR og bæredygtighed. Skriv til os på sustainabilitylead@outlook.com, hvis du vil vide mere. Corporate Sustainability v. Anne Mette Christiansen har arbejdet med CSR og bæredygtighed siden 2000 og med Verdensmålene siden 2015. Anne Mette har arbejdet med en lang række organisationer. Hun har undervist på CBS, på Washington & Lee University i USA og Stockholm School of Economics, og underviser løbende i Verdensmål, CSR og bæredygtighed i Europa, Grønland, USA, Asien og Afrika. Besøg Corporate Sustainability. 

Strategiudvikling og implementering af FNS verdensmål via den digitale platform Acadal.

Acadal og Kirkegaard Consult faciliterer implementering af FNs verdensmål i organisationens afdelinger via den online platform Acadal. Acadal har udviklet en online platform med et software, der gør organisationen i stand til at drive forandringer via inddragelse og samskabelse. Læs mere om vores fælles arbejde med Grundfos DK salgsafdelings arbejde med verdensmål i salget i denne artikel: https://acadal.com/how-grundfos-empowers-sales-teams-with-acadal/. Besøg Acadal.

Samskabelse og inddragelse i arbejdet med FNs verdensmål

For virksomheder, som har særligt fokus på inddragelse og samskabelse i arbejdet med bæredygtighed og verdensmål, tilbyder Cooperator og Kirkegaard Consult en helt unik kombination af ekspertise inden for de to områder. Cooperator v. Lissen Højrup Munch faciliterer inddragelse med ønske om mest mulig fremdrift i projekterne. Inddragelse af interessenter giver tanker og idéer og viser sig som oftest at kunne kvalificere vores projekter på nye måder. Lissen har mange års erfaring som projekt- og procesleder i forbindelse med bygge- og udviklingsprojekter. At være bindeled  og at fungere som katalysator og kommunikator i forandrings- og udviklingsprojekter er Cooperators force. Besøg Cooperator.

DIEHs netværk for ansvarlige indkøb og CSR i Vestdanmark.

I samarbejde med Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) og de ’vestdanske’ medlemmer, har Kirkegaard Consult bidraget til at udvikle og drive et netværk med særligt fokus på ansvarlige indkøb og CSR. Samarbejdet involverer også generel styrkelse af DIEHs aktiviteter i Vestdanmark for medlemmer af Dansk Initiativ for Etisk Handel. DIEH er den danske alliance for etisk handel, der samler førende virksomheder, NGO’er, erhvervs- og brancheorganisationer, offentlige instanser og fagbevægelsen i et unikt netværk. Besøg DIEH.