Partnerskaber


Partnerskaber skal gøre organisationen i stand til noget, som den ikke kan opnå alene.

Hvis du har brug for hjælp til for eksempel at

  • kortlægge potentielle partnere
  • afstemme forventninger med eksisterende partnere
  • udforme et nyt partnerskab
  • revitalisere et fastlåst partnerskab

Så kontakt mig gerne for en uforpligtende snak og sparring på din opgave – eller start med at kigge på ’13 gode råd til at opnå succes med partnerskaber’ nedenfor.


13 gode råd til at opnå succes med partnerskaber

Partnerskabet skal have et klart formål. Årsagerne til at indgå i partnerskabet skal stå klart og motivationen være høj.

Kend din partner. Vær opmærksom på, hvor partnerskabet overlapper med de partnernes strategiske prioriteringer

Vælg med omhu. Der findes talrige partnerskaber og partnere. Mangfoldigheden betyder også, at organisationer må udvælge sine partnerskaber med omhu.

Sæt det rigtige hold internt.  Det er afgørende for succes, at man prioriterer at sætte det rigtige hold fra start, så teamet har de nødvendige kompetencer og viden at spille ind i partnerskabet. Pas på ‘the usual suspects’.

Alloker ressourcer. Et partnerskab er sjældent det eneste nye tiltag i virksomheden – det lander ofte ned lige midt i driften, IT-opdateringer, uddannelsesforløb, reorganiseringer, osv. Hvis virksomheden ikke giver partnerskabet tilstrækkelige ressourcer vil det uundgåeligt løbe ud i sandet. 

Organisér efter forskellighed. Virksomheder, frivillige organisationer, offentlige myndigheder m.m. er ansvarlige over for vidt forskellige interesser. Det er derfor svært at finde fælles fodslag om alting i et partnerskab. Giv plads til forskelligheden med et fast fokus på fælles mål.

Planlægning er ikke alt. Partnerskaber skal organiseres så fleksibelt, at man kan håndtere ændringer i f.eks. Aktiviteter, deltagere og nye vinkler, der understøtter opnåelsen af det fælles mål.

Planlægning er godt. At planlægning ikke er alt betyder ikke, at planlægning ikke skal til! Det er nødvendigt, at der løbende er overblik over partnerskabets fremdrift. Det skal være muligt at agere og lægge kursen om i tide, hvis partnerskabet løber ind i problemer. 

Byd ind med alle dine ressourcer. Det handler om at opbygge et gensidigt fordelagtigt partnerskab. Så vær forberedt på at investere tid og bring dine kompetencer i spil. Til gengæld herfor får du viden og færdigheder, som dine partnere bringer til bordet.

Sæt få enkle og klare mål. Partnerskaber med flere interessenter risikerer at resultere i uklare og komplekse mål for at tilfredsstille alle – og risikerer at ende med ikke at tilfredsstille nogen. Dertil kan uklare mål give plads for underliggende agendaer. Husk at sætte få klare og ambitiøse mål, som alle kan tilslutte sig.

Få professionel hjælp. Mange partnerskaber har behov for en facilitator for at komme i gang. Organisationer har hver deres fordomme, incitamenter og organisationskulturer, som kan skabe sammenstød og sætte partnerskabet i stå. Ideelt set bliver individerne over en sammenhængende gruppe, der arbejder mod et fælles mål – og facilitatoren overflødig.

Vær klar til at redefinere succeskriterier. Selv et vel planlagt og stramt styret partnerskab med et veldefineret formål og klare mål kan udvikle sig i forskellige retninger. Succes kan komme fra uventede retninger. Vær klar til at omfavne det og byg videre på det.

Forbered afslutningen. Alle partnerskaber slutter på forskellig vis. Planlæg afslutningen og vær bevidst om, hvornår den kommer, så det kan styres i mål med succes uanset ophørets årsag.

Kunder og samarbejdspartnere siger…

Lotte har været en uvurderlig del af Milton-temaet og vores produktudvikling af Milton og de 17 Verdensmål’ – et gratis digitalt undervisningsmateriale til indskolingen i Danmark – siden opstarten i 2019. Lotte har været vores unikum i forbindelse med at få sat gang i processen om etablering af strategisk vigtige partnerskaber. Hendes altid motiverende og medrivende tilgang og hendes kompetente teoretiske og praktiske knowhow, indenfor både Verdensmålene og etablering af partnerskaber, har været med til at skabt udgangspunktet for, at Milton Around the World er godt på vej, til at kunne formidle de 17 Verdensmål til indskolingen i Danmark. Et samarbejde med Lotte giver gode resultater. Vi kan på det varmeste anbefale Lotte. 

Marianne Duvald Strømfeldt, Creative director and co-founder, Milton-Around-the-World.


It’s always a pleasure to work with Lotte. I have had the chance in several sustainability projects and it is clear that she is both focused and targeted in her work. Since Lotte is at the same time diligent, knowing and completing the tasks structured and directly, change happens where Lotte operates. Lotte therefore reaches the goals she has set and is an excellent project manager.  Since Lotte is at the same time diligent, knowing and completing the tasks structured and directly, change happens where Lotte operates. Lotte therefore reaches the goals she has set and is an excellent project manager.

Lisbeth Due Schönemann-Paul, Corporate Sustainability and Environmental Manager, Royal Greenland.


 

Kontakt os for en uforpligtende snak