Velkommen til bloggen

“Verdensmål i et forretningsmæssigt perspektiv” blev til “Fakta og forretning”

“Vi lever i den bedste tid nogensinde – og det giver os et vist ansvar. Siden begyndelsen af oplysningstiden har verden samlet set bevæget sig jævnt fremad på verdensmålene. Vi har plukket de lavest hængende frugter – og nu skal træet plukkes helt ned – men det sidste stykke kræver en enorm indsats.

Der er brug for massivt samarbejde mellem hele verdens befolkning – på tværs af lande, offentlige og private virksomheder samt professioner og industrier”, sagde Jakob Stoustrup på Erhverv Norddanmarks arrangement på Bæredygtighedsfestivalen i Aalborgs første dag. Til et tidligt morgenmøde var vi ca. 100 kaffedrikkende nordjyder forsmalet for at høre om fakta om verdensmålene og fem nordjyske virksomheder arbejde med målene. 

Der er mange årsager til at arbejde med FNS verdensmål. 

Bconzept, Jysk Energi, Sushimania, Ecobility og Pond fortalte om deres vej til at arbejde med verdensmålene. Jeg fik lov at opsummere deres pointer og noterede mig, at katalysatoren for at komme i gang med at arbejde med verdensmålene kan være idealistiske drømme for vores klode. Ofte udspringer der af dette en helt ny forretningsmodel eller sprit nyt produkt. Innovationsdagsordenen for disse virksomheder er enormt stærk – og de bringer ny viden og handlemuligheder til os andre. Pond Biomaterials er en sådan virksomhed – tjek dem ud – det er virkelig interessant at se, hvor stærk deres innovative kraft er. https://pond.global/

På den anden side står virksomheder, der af forskellige forretningsmæssige hensyn er mere eller mindre ‘tvunget’ til at gå nye – bæredygtige – veje. Her så vi, at kundekrav om bæredygtige, certificerede produkter var en afgørende faktor. Certificeringer er for de fleste en stor mundfuld – med virksomhederne var helt klar i spyttet om, at det er vejen frem og, at de har planer om at udvikle sig videre i den retning. Andre virksomheder var blevet mødt med krav i lovgivning, som bar dem ind på det bæredygtige spor. Sikring af råstoffer – at de har noget at leve af fremover – var udgangspunktet for flere af virksomhederne. Den pointe bliver jo styrket af den pointe, at virksomheder, som lever af verdens  råstoffer har anvar for at sikre, at vi ikke driver rovdrift på klodens ressourcer – så vi intet efterlader til de næste generationer. Det er en stillingtagen, som mange forbrugere vægter højt, og virksomhederne ser det helt klart som et salgsparameter, at de tager deres ansvar alvorligt. At appellere til fremtidens medarbejdere er også en stærkt argument for mange. Flere og flere virksomhedesledere bliver ved ansættelse af medarbejder spurgt, hvordan virksomheden bidrager til samfundet – og der ses en tendens til, at vi i stigende grad vælger arbejdsplads herefter. Så arbejdet med verdensmålene er i høj grad et spørgsmål om at kunne tiltrække fremtidens medarbejdere. Det at kunne italesætte ens nuværende bæredygtige profil i rammen af verdensmålene blev også nævnt som en af vejene ind i arbejdet.

Forankringen sker i forskellige afdelinger og på forskellige niveauer – topledelsesfokus er alfa omega

Det var meget tydeligt at se, at forankringen og ansvaret er blevet placeret vidt forskellige steder i organisationen alt efter udfordringer og mål med arbejdet. For de som arbejder med certificeringer lå ansvaret f.eks. i indkøbsafdelingen og med ekstern hjælp og for de, som allerede havde et bæredygtigt produkt at sælge, lå ansvaret i salg. Fælles for alle virksomhederne var, at beslutningen om at arbejde med verdensmålene var taget på højeste niveau i direktionen, som alle fulgte arbejdet tæt. det er en afgørende faktor, at der er ledelsesopbakning til arbejdet – og det kunne vi også se på de deltagende virksomheder. 

Hvad har virket?

Vi spurgte virksomhederne om deres resultater.  De har oplevet stor succes med at blive videnseksperter inden for bæredygtighed på hver deres måde og/eller område. Det har gavnet forretningen, at være helt skarp på det bæredygtige aspekt af éns forretning. De har alle haft glæde af samarbejder og sparring på tværs. Som én af deltagerne sagde; “Det har virket at række ud til andre og søge hjælp og holde fast.” Det har også helt klart givet formidable resultater at læse markedet, møde markedet/kunderne og udvikle konkrete, praktiske løsninger. Fælles for alle er, at de har holdt fast i kerneforretningen og brugt de forretningsmæssige udfordringer, de er løbet ind i, som driver til at se virksomheden med nye FN 17-briller og finde de muligheder, som gemte sig bag udfordringerne.

Samlet set kan vi sige, at alle deltagerne udstrålede stor stolthed over arbejdet – og en fælles pointe for alle var, at når man først er startet – så får man blod på tanden. Det stærkeste budskab fra hele dagen var nok, at det kan lade sig gøre at rykke på verdensmålene og, at vi har brug for samarbejder og partnerskaber mellem erhverv, vidensinstitutioner, civilsamfund osv. og at få alle gode kompetencer og idéer i spil.

Så skal vi nok få plukket det æbletræ.