Velkommen til bloggen

Verdensmål i Linå – Kirkegaard Consult i samarbejde med Innovation Silkeborg

”Environment for Learning har med hjælp fra Kirkegaard Consult nu prioriteret verdensmålene. De har i fællesskab udarbejdet første udkast til en plan for,

hvordan de løbende kommer tættere på at opfylde verdensmålene. Ejerskabet er funderet i organisationen og arbejdet med implementering kan påbegyndes. Vi glæder os til at se deres videre arbejde”, siger direktør Morten Bierbaum, Innovation Silkeborg.

Environment for Learning takkede ja til tilbuddet fra Innovation Silkeborg om at deltage i en proces, der sætter fokus på verdensmål og den grønne omstilling og ikke mindst de positive forretningsmæssige aspekter af at give sig i kast med at udvikle virksomheden i positiv grøn retning.

”I en travl hverdag kan det være svært for os små virksomheder at finde tid den slags udvikling, så startskuddet gik først, da Innovation Silkeborg foreslog os hjælp fra Lotte i Kirkegaard Consult til at skubbe gang i det”, siger Lars Engeborg, direktør i Environment for Learning.

For Environment for Learning var formålet med pilotindsatsen at starte en proces for at blive klogere på verdensmålene og se på, hvordan virksomheden kan bruge dem konkret til at blive en mere bæredygtig virksomhed. Projektet blev gennemført inden for en afgrænset periode med fire nedslagspunkter; et opstartsmøde, en workshop, en hel dag med opfølgning og et afslutningsmøde. I den periode opnåede Environment for Learning at få dyb indsigt i og blive fortrolige med verdensmålene. De gik i dybden med, hvordan målene konkret kan anvendes i virksomhedens daglige arbejde og som løftestang for at udvikle endnu mere bæredygtige produkter. Virksomheden gennemførte interne analyser blandt andet for at afdække muligheder og risici i værdikæden. Endelig identificerede de og prioriterede de verdensmål, virksomheden ønsker at arbejde med fremover.

Vi arbejder med Verdensmål 4, 12 og 17.

”Med projektet har vi fået indgående viden om FNs Verdensmål, og det var værdifuldt for os at få hjælp til at komme i gang med at se på, hvordan verdensmålene giver mening for os. For det gør de”, siger Lars Engeborg.

Environment for Learning har valgt at arbejde med Verdensmålene ud fra tre spor – først og fremmest ud fra et ønske om at bidrage til Læringsrum, der styrker elevernes trivsel og læring. Dernæst arbejder virksomheden aktivt for ansvarlig produktion af deres produkter. Og ikke mindst er partnerskaber en vigtig ingrediens i fundamentet for at opnå ovenstående. De har derfor prioriteret Verdensmål 4, 12 og 17. Mål 4 omhandler Kvalitetsuddannelse. Mål 12 dækker Ansvarlig forbrug og produktion. Mål 17 drejer sig om Partnerskaber for Handling.

“Vi er nu i gang og har en plan på dette område. Derfor har forløbet været overordentligt værdifuldt for os”, siger Lars Engeborg.


Environment for Learning er en virksomhed grundlagt af Lars og Amanda Engeborg. Environment for Learning skaber læringsrum, som bidrager til skoleelevers motivation til at lære og deres ejerskab og engagement i deres skole. Environment for Learning sælger viden og inventar til grundskoler i Europa i tråd med Det 21. århundredes Læring og læringszoner. Virksomheden ønsker at blive grundskolernes foretrukne samarbejdspartner i udviklingen af læringsrum i en foranderlig og global verden.


InnovationSilkeborg er Silkeborgs virksomhedsrettede og medlemsstyrede forening, der arbejder for at understøtte væksten i området via innovation og udviklingsfokus. Indsatsen for at udbrede den grønne omstilling i Silkeborg er initieret og finansieret af Silkeborg Kommune, som en del af kommunens erhvervshandlingsplan.